Özlem Berk Tasarım ve Koçluk Atölyesi, yirmi yılı aşan bir birikimle Mart 2015 tarihinde kuruldu.

“Hayatın anlamı yeteneğinizi bulmak; amacı ise onu başkalarına sunmaktır.”

Pablo Picasso

Atölyede öğrenmeye ve üretmeye başlayan her katılımcı; zanaatkarlığın ve sanatçılığın sentezi olan “Zanatçı” tanımını alıyor.

Atölye, akademik bilgilerin ışığında, akıl ve kalp süzgecinden geçirilmiş deneyimlerin oluşturduğu zeminde “Zanatçı”larına büyük bir mutlulukla ev sahipliği yapıyor.

Zanatçı’ların; keşif, anlam ve dönüşüm yolculuklarına büyük bir tutkuyla rehberlik etmek için çabalıyor.

Hepimizin Atölyesi ama herkesin değil. Herkes için tasarlanmadı. Anlamın ancak üretmekle, sanatla doğduğunu bilenler için…